Regulaminy

Regulamin konkursu "Pokaż się z #Gaminate"

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Gaming Supplements sp. z o.o., Nowy Świat 33 lok.13, 00-029 Warszawa
NIP: 7010942894
2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook.
Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
4. Konkurs jest prowadzony na stronach www.facebook.com/GaminatePro,
www.instagram.com/gaminatepro, www.twitter.com/gaminate (zwanymi dalej
“Fanpage”)

Warunki uczestnictwa

5. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli uczestnik powinien mieć
skończone 18 lat.
6. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie
Facebook, Instagram, Twitter
7. Warunkiem udziału w konkursie jest zaznaczenie „lubię to” na Fanpage.
6. Konkurs trwa od 25.03.2021 do 26.04.2021 do godziny: 23:59 w formie tygodniowych cykli - wybór zwyciężców odbywa się co tydzień.
7. Wyniki będą ogłaszane co tydzień przez okres podany powyżej za pośrednictwem FanPage.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub
aplikacji ze strony Facebooka.

Zadanie konkursowe

9. Zadanie konkursowe polega na wrzuceniu zdjęcia na swój osobisty profil (Facebook, Instagram,
Twitter) i oznaczenie go w opisie hasztagiem #gaminate
10. W konkursie zostanie wybranych 3 zwycięzców.
11. Pracownicy firmy Organizatora wybiorą 3 komentarze, które ich zdaniem są najbardziej kreatywne. W ten sposób zostaną wyłonieni Zwycięzcy Konkursu.
11. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku, Instagramie lub Twitter lub przez adres e-
mail.


Nagroda

12. Nagrodą w konkursie jest: 3x Power Pack Gaminate dla każdego zwycięzcy. Link do produktu Power Pack: https://pl.gaminate.pro/Power-Pack
13. Nagroda zostanie przesłana kurierem
14. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage.
15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z
przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.
16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy
rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie
Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
17. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na
wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie
fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać
wykluczony z Konkursu.


Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni
zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14
(czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz
dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem
poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na facebooku”
4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

Postanowienia końcowe

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
cywilnego i inne przepisy prawa.
2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania.
Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.

 

 

 

Regulamin konkursu “Wlepy”

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Gaming Supplements sp. z o.o., ul. Nowy Świat 33 lok.13, 00-029 Warszawa, NIP: 7010942894
 2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
 4. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/GaminatePro. (zwanej dalej “Fanpage”) oraz profilu https://www.instagram.com/gaminate

 

Warunki uczestnictwa

 1. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli uczestnik powinien mieć skończone 18 lat.
 1. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook lub Instagram
 2. Każdy z uczestników może umieścić tylko jeden komentarz.
 3. Warunkiem udziału w konkursie jest zaznaczenie „lubię to” na Fanpage lub na profilu marki na Instagramie. 
 4. Konkurs trwa od 14.03.2021 do 15.03.2021 do godziny: 23:59
 5. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 16.10.2020 za pośrednictwem FanPage.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebook’a.

 

Zadanie konkursowe

 1. Zadanie konkursowe polega na podaniu w komentarzu pod postem konkursowym ile wlepek znajduje się na zdjęciu umieszczonym w tym poście oraz oznaczeniu osoby, z którą dana osoba podzieli się wygraną. 
 2. W konkursie zostanie wybranych sześciu zwycięzców, których odpowiedzi będą najbliżej faktycznej liczbie wlepek umieszczonych na zdjęciu.
 3. W przypadku kiedy będą takie same odpowiedzi, o wygranej decyduje decyduje czas umieszczenia komentarza - wygrywa komentarz, który został umieszczony szybciej.
 4. Wyboru zwycięskich komentarzy dokonają Pracownicy firmy Organizatora.
 5. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku lub Insagramie.   

Nagrody

 1. Głównymi Nagrodami jest sześć zestawów składających się z pięćdziesięciu wlepek oraz produktu Starter Pack marki Gaminate.
 2. Nagroda zostanie przesłana kurierem
 3. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
 6. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

 

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na facebooku”.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

 

Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium